Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Firmy PUH LBN BARBARA NOWAK, 63-430 Odolanów, Huta 25-26 reguluje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych uzyskanych od klientów i pracowników przez administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest – Barbara Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PUH LBN BARBARA NOWAK 63-430 Odolanów, Huta 25-26 telefon +48627351850, email lbn@llbn-huta.pl  NIP: 9541667720, REGON: 276993205. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z usług firmy. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres lbn@llbn-huta.pl, PUH LBN BARBARA NOWAK, 63-430 Odolanów, Huta 25-26.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, wymagane w przypadku świadczenia usług dla klientów to:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do wysyłki. jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm),

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia (spisania umowy), wystawienia faktury. Użytkownicy dbają o to by powyższe dane były aktualne i odpowiadały rzeczywistości. Użytkownicy mają prawo w każdym czasie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail lbn@llbn-huta.pl, a także pisemnie na adres PUH LBN BARBARA NOWAK, 63-430 Odolanów, Huta 25-26. W przypadku złożenia sprzeciwu dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Administrator danych osobowych wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do:

  1. realizacji zamówień,
  2. zawarcia i wykonania umowy,
  3. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy

Dostęp do danych osób trzecich:

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą – firmy, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane także podmiotą trzecim, ale jedynie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest graniczona do wymaganego minimum. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane właściwym organom w związku prowadzonym przez te organy postępowaniem.